Zeměpis křížem krážem

Afrika

Obrysová mapa mapa Afriky s vlajkami států
Rozloha: 30,5 mil. km2
Počet obyvatel: 677 mil.
Hustota zalidnění: 22,19 obyvatel na km2
Průměrná nadmořská výška: 670 m n. m.
Nejjižnější bod: Střelkový mys
Nejsevernější bod: Bílý mys
Nejzápadnější bod: Zelený mys
Nejvýchodnější bod: mys Hafun
Afriku od Evropy odděluje: Středozemní moře a Gibraltarský průliv
Afriku od Asie odděluje: Suezský průplav, Rudé moře a Adenský záliv
Afrika má pobřeží málo členité
Zálivy: Guinejský záliv, Velká Syrta, Gábeský záliv = Malá Syrta, Adenský záliv
Poloostrov: Somálský poloostrov
Ostrovy: Madagaskar (největší ostrov Afriky), Pemba, Zanzibar, Mauricius
Souostroví: Kanárské ostrovy, Madeira, Kapverdské ostrovy, Komory
Pohoří:Atlas (Vysoký)
(Velký(Saharský))
(Malý)
Nejvyšší hora Afriky: Kilimanžáro 5895 m (Uhuru)
Nejnižší místo Afriky: Assalská proláklina -155 m
Pánve: Čadská p., Konžská p.
Pouště: Sahara, Arabská, Libyjská, Velká písečná poušť, Núbijská, Kalahari, poušť Namib
Nerostné bohatství Afriky
Afrika má velké zásoby nerostných surovin
černé uhlí, ropa, zemní plyn, železná ruda, mangan, chrom, antimon, měď, cín, zinek, zlato, platina, uran, kobalt, bauxit, polymetalické rudy, azbest, fosfáty, kamenná sůl, draselná sůl, diamanty, tuha, slída, rtuť
Vodstvo Afriky
-rozmístění řek nerovnoměrně
-nejvíce toků kolem rovníku (nejhustší říční síť)
-v pouštích je málo řek, vysychají, vodu mají jen občas - vádí
-Afrika patří k úmoří Atlantského a Indického oceánu
-Afrika má také oblasti bezodtoké (jedna třetina)
-Řeky: Nil, Kongo, Niger, Senegal, Orange, Limpopo, Zambezi
-Vodopády: Viktoriny (na řece Zambezi)
-Jezera: Čadské, Viktorino, Albertovo, Tanganjika Malawi
Význam a využití vody
-k zavlažování
-výroba elektrické energie (např. Nil - Asuánská přehrada)
-k obživě - lov ryb
Podnebí Afriky
Afrika je nejteplejší světadíl. Průměrné denní teploty jsou velmi vysoké - kolem 20°C.
Krajinné pásy:
ekvatoriální p. - kolem rovníku - tropické deštné lesy
subekvatoriální p. - savany
tropický p. - pouště
subtropický p. - horské a velehorské oblasti; vždy zelené tvrdolisté rostliny
Srážky:
V množství srážek jsou v Africe rozdíly.
Nejvíce srážek spadne v rovníkových oblastech. Pravidelně každé odpoledne prší.
V průměru spadne 1000 - 2000 mm srážek.
V pouštních oblastech je srážek málo.
V průměru spadne 100 mm srážek.
V savanách se střídá období dešťů a sucha.
V subtropech prší v zimě.
Pasáty:
Vanoucí větry od severovýchodu od Asie - přinášejí horký suchý vzduch. Na jih od rovníku vanou větry od Indického oceánu - jihovýchodní pasáty přinášejí vláhu.
Obyvatelstvo Afriky
V Africe žije přibližně 677 mil. obyvatel. Národnostní a rasové složení je pestré. Donedávna se v Africe neprovádělo sčítání lidu. Přirozený přírustek obyvatel v Africe je největší na světě. Jednu polovinu obyvatel tvoří populace do 15 let. Kojenecká úmrtnost je zde velmi vysoká (každé desáté dítě do jednoho roku zemře). V Africe je velmi nízká životní úrověň. Podíl městského obyvatelstva je malý. V 7. století do Afriky přišli Arabové a přinesli islámské náboženství. Evropané tvoří 2% obyvatel Afriky. Úředními jazyky jsou zde angličtina a francouzština. Nejvíce obyvatel žije v deltě Nilu, kolem jezer a při pobřeží. Je zde vysoká negramotnost.
Velká města
5 měst, ve kterých žije více než 1 000 000 obyvatel:
Káhira13 mil.Káhira leží v deltě Nilu v Severní Africe
Lagos4 mil.Lagos leží na Otročím pobřeží v Tropické Africe
Alexandrie3,5 mil.Alexandrie = Iskandaríja leží u Nilské delty v Severní Africe
Kinshasa3 mil.Kinshasa leží u řeky Zair v Tropické Africe
Abidjan2,5 mil.Abidjan leží na pobřeží Slonoviny v Tropické Africe
Počet obyvatel je odhadovaný asi k dubnu 2002
Africké krajiny
  1. Tropický deštný les
  2. Savany
  3. Pouště a polopouště
  4. Subtropy
Další informace
Severní Afrika
Tropická Afrika
Jižní Afrika
Jihoafrická republika