Zeměpis křížem krážem

Asie

rozloha: 44,5 mil km2
počet obyvatel: 3,8 mld
hustota zalidnění: 75 obyvatel na km 2
průměrná nadmořská výška: 940 m n. m.

Jihozápadní Asie

Jihozápadní Asie = „Blízký východ“
poloostrovy: Arabský, Malá Asie
podnebí: subtropické
krajina: pouště, polopouště
vodstvo: Eufrat, Tigris, Perský záliv, Mrtvé moře (-400 m)
nerostné suroviny: ropa, zemní plyn (» chemický průmysl), kamenná sůl, měď,
zemědělství: pšenice, datlovník, ořechy, ovoce, zelenina, chov ovcí, koz, koní, velbloudů
obyvatelstvo:
Arabské státy:
Ostatní státy:

Střední Asie

státy: Kazachstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tádžikistán, Kyrgystán
poloha: východně od Kaspického moře
podnebí: suché, bezoblačné » pouště a polopouště (v noci mráz)
zemědělství: bavlník » textilní průmysl, pšenice, ovoce, zelenina
chov: ovcí, koz, velbloudů
nerostné suroviny: černé uhlí, železná a měděná ruda

Jihovýchodní a jižní Asie

Státy jižní Asie:
  Indie
  Pákistán
  Bangladéž
  Nepál

  Srí Lanka

Státy jihovýchodní Asie
Zemědělství: rýže, čaj, proso, luštěniny, maniok, cukrová třtina, ovoce, koření, palma kokosová, bavlník, jutovník, dřevo - buvol
Nerostné suroviny: ropa, zemní plyn, černé uhlí, rudy cínu, železo, mangan

Východní Asie

KLDR = Severní Korea
Jižní Korea
Mongolsko

Japonsko
Čína
Tchajwan