Zeměpis křížem krážem

Atlantský oceán

Rozloha: 94 mil. km2

Využití:
Nejvíce znečištěný oceán - odpady, havárie, ...