Zeměpis křížem krážem

Atmosféra

Atmosféra je vzdušný obal Země.

Vzduch je plyn (kyslík, dusík, oxid uhličitý, vzácné plyny, vodní páry).

Význam ovzduší: nutné pro život, rozptyluje sluneční záření, v noci zabraňuje rychlému chlazení Země.

Atmosféru nemá žádná jiná planeta.

Vrstvy atmosféry

Výška od zemského povrchuVrstvaTeplota
do 10 kmTROPOSFÉRAcca 50 °C
10 km - 60 kmSTRATOSFÉRAcca -56 °C
60 km - 80 kmMEZOSFÉRAcca 15 °C
80 km - 400 kmIONOSFÉRAcca 183 °C
400 km - 700 kmMETASFÉRAcca 700 °C
nad 700 kmPROTOSFÉRAcca 2200 °C