Zeměpis křížem krážem

Austrálie a Oceánie

rozloha: 8 910 000 km2
počet obyvatel: 29 000 000 obyvatel
hustota zalidnění: 3 obyvatelé na km2
počet států: 13 (roku 1994)
průměrná nadmořská výška: 360 m n. m.

Austrálie

rozloha: 8,5 miliónů km2
nejsevernější bod: mys York
nejjižnější bod: Jihovýchodní mys
nejvýchodnější bod: Byronův mys
nejzápadnější bod: Příkrý mys
průměrná nadmořská výška: 330 m
Vodstvo
Řeky: Darling, Murray,
Jezera: Eyerovo 9,5 - 15 tisíc km2
Zálivy: Velký australský záliv, Carpentarský záliv
Moře: Timorské moře, Arafurské moře, Korálové moře, Tasmanovo moře
Průlivy: Bassův průliv, Torresův průliv
Podnebí
Krajinné pásy: Tropický, subtropický
Srážky: je nedostatek srážek, nejvíce jich spadne v oblasti severní a východní
Přírodní krajiny
tropické deštné lesy, savany, pouště, polopouště, subtropy - listnaté, jehličnaté, smíšené
Obyvatelstvo
98% tvoří běloši
1% tvoří Asijské obyvatelstvo
1% tvoří původní obyvatelstvo - Australci
98% obyvatel žije ve městech, vesnice zde neexistují
Zemědělství
Pěstuje se: obylniny, cukrová třtina, bavlní, ovoce a zelenina
Chov: ovcí a skotu
Průmysl
Austrálie patří mezi 10 nejvyspělejších států světa. Má dostatek nerostných surovin:
černé uhlí, železná ruda, uran, diamanty, ropa, zemní plyn, zlato, stříbro, bauxit, mangan, zinek, cín, volfram, měď
Doprava
V roce 1973 byla dokončena železnice Sydney - Perth v délce 500 km. Velký význam má letecká doprava a doprava námořní.

Australský svaz

Rozloha: 7,7 mil. km2
Počet obyvatel: 17,6 mil.
Hlavní město: Canberra (0,3 mil. obyvatel)
Hustota zalidnění: 2 obyvatelé na 1 km2
Austrálie se skládá ze 7 států
Západní Austrálie, Severní teritorium, Jižní Austrálie, Queensland, Nový Jižní Wales, Victoria, Tasmánie

Oceánie

Oceánie se nachází v Tichém oceánu, je tvořena ostrovy, které se dělí do 3 celků: Ostrovy jsou původu:
  1. pevninského - Nová Guinea
  2. korálového - Nová Kaledonie
  3. sopečného - Havajské ostrovy
Polynésie: Nový Zéland, Havajské ostrovy, Samoa, Kukovy ostrovy
Mikronésie: Severní Mariany, Maršálovy ostrovy, Tuvalu, Guam
Melanésie: Norfolk, Nová Guinea, Fidži, Šalamounovy ostrovy
Podnebí: tropické a subtropické, kolem rovníku vanou pasáty - obyvatelstvo je využívá k dopravě lodí. Řadu ostrovů postihují tajfuny, vegetace je bujná.
Nový Zéland: Patří k nejvyspělejším státům světa, hlavní město je Wellington. Skládá se ze dvou ostrovů: Severní ostrov a Jižní ostrov. Zemědělství je rozvinuté, pěstuje se ovoce, zelenina, obiloviny, banánovník, kokosovník. Chová se skot, ovce. Z Nového Zélandu se vyváží vlna. Nerostné bohatství: ropa, zemní plyn, černé uhlí, hnědé uhlí, železná ruda. Nový Zéland je významným vývozcem mléčných výrobků (másla a síru).