Zeměpis křížem krážem

Česká republika

Umístění: střední Evropa
Rozloha: 78 864 km2
Vznik: 1. 1. 1993
Délka hraniční čáry: 2 310 km
Počet obyvatel: 10 321 120 (r. 2000)
Průměrný věk - muži: 70,1 let
Průměrný věk - ženy: 77,7 let
Úřední jazyk: čeština
Hlavní město: Praha
Počet obyvatel hlavního města: 1 193 270 (k 1.1.1999)
Hustota zalidnění: 131 obyv./km2
Sousední státy: Spolková republika Německo, Polsko, Slovenská republika, Rakousko
Spojnice nejsevernějšího a nejjižnějšího bodu: 278 km
Spojnice nejzápadnějšího a nejvýchodnějšího bodu: 493 km
Nejnižší bod: Labe, 115 m n. m.
Nejvyšší bod: Sněžka, 1 602 m n. m.
Zemědělství, plodiny: obilniny, brambory, cukrová řepa, chmel, ovoce, dobytek, drůbež
Přírodní zdroje: uhlí, kaolín, vápenec
Průmysl: těžební, hutní, strojírenský, automobilový, sklářský

Česká nej...
Představitelé státu od Sámovy říše
Geomorfologické jednotky
Podnebí
Vodstvo
Kraje