Zeměpis křížem krážem

Geomorfologické jednotky ČR

Česká republika leží na rozmezí 2 Geomorfologických soustav:

Česká vysočina Západní Karpaty Hranice mezi Českou vysočinou a Západními Karpaty tvoří pásmo Vněkarpatských sníženin.
Znojmo - Vyškov - Přerov - Karviná
Vněkarpatské sníženiny

Subprovincie České vysočiny

Šumavská subprovincieKrkonošsko-jesenická subprovincie
Česko-moravská subprovinciePoberounská subprovincie
Krušnohorská subprovincieČeská tabule

Subprovincie Západních Karpat

Vněkarpatské sníženinyVnější Západní Karpaty