Zeměpis křížem krážem

Hradčany

Vznikly, na rozdíl od ostatních pražských měst, jako poddanské město spravované purkrabím Hradu. Za vlády Karla IV. byly rozšířeny o Pohořelec směrem ke Strahovu. Rudolf II. je roku 1598 povýšil na královské město. V roce 1784 došlo v rámci josefinských reforem k jejich sloučení s ostatními pražskými městy v jeden administrativní celek. Hradčanská radnice bývala v domě čp. 1 v Loretánské ul. (na portálu je městský znak).
Schwarzenberský palác: (Hradčanské náměstí 2). Monumentální památka tzv. české renesance z let 1545 - 63 postavená podle projektu Augustina Vlacha. Několikrát restaurována. Dnes sídlo Vojenského historického muzea.
Arcibiskupský palác: (Hradčanské náměstí 16). Sídlo pražských arcibiskupů. Do majetku arcibiskupství palác přešel v 16. století z majetku rodiny Gryspeků. Ve 2. polovině 17. století byl barokně přestavěn, současná rokoková podoba pochází z let 1764 - 65.
Toskánský palác: (Hradčanské náměstí 5). Budova pochází z let 1689 - 91 postavená pro hraběte Michala Oswalda Thun-Hohensteina. V roce 1718 přešel palác do majetku vévodů Toskánských.
Šternberský palác: (Hradčanské náměstí 15). Vrcholně barokní stavba z let 1698 - 1708. Dnes sídlo sbírky starého evropského umění Národní galerie (vlámské, holandské a německé malířství).
Strahovský klášter: (Pohořelec). Založen v roce 1140.