Zeměpis křížem krážem

Indický oceán

Rozloha: 76 mil. km2

Okrajová moře a zálivy:
Ostrovy, souostroví, poloostrovy:
Hranice mezi oceány byly vytvořeny uměle.
Nejhlubší místo: Sundský příkop - hloubka 7 450 metrů
Průměrná hloubka oceánu: 3 963 metrů

Mořské proudy:
Význam: námořní doprava, těžba - ropa, zemní plyn, rybolov, rekreace

Přístavy: Perth, Kalkata, Madrias, Maputo, Richard's Ray, Ras Napura, Miná al, Ahmádí

Salinita: 36,5 ‰

Indický oceán je nejteplejší