Zeměpis křížem krážem

Litosféra

Litosféra je svrchní část zemského tělesa tvořená zemskou kůrou a svrchní částí zemského pláště.
Stavba Země:
Stavba Země
Litosféra není celistvá, vytváří bloky = litosférické desky

Litosférické desky

Litosférické desky se pohybují:
stoupajíLitosférické desky
klesajíLitosférické desky
podsouvají seLitosférické desky
oddalují seLitosférické desky

Dno oceánů

Pevnina tvoří pevninskou kůru.
Skládá se z vrstev čediče, žuly a pískovce.
Její mocnost je 35 km.

Oceány tvoří oceánskou kůru.
Skládá se z čediče.
Její mocnost je 6 km.

Dno oceánů

Zemětřesení a sopečná činnost

Pohybem litosférických desek dochází k otřesům zemského povrchu - zemětřesení.
Za 1 rok dojde asi k milionu zemětřesení.
Z nich je asi 20, které pociťují lidé.
K nejsilnějším zemětřesením dochází na styku litosférických desek.
Intenzita zemětřesení se měří Richterovou stupnicí.
Zemětřesení je doprovázeno sopečnou činností.
Na povrch se dostává láva - magma, kameny, sopečný prach.
Utuhnutím lávy vzniknou vyvřelé horniny.
Sopka

Vznik pohoří

Vrásová pohoří
Dvě litosférické desky na sebe narážejí a původně vodorovné vrstvy se zprohýbají a vytvoří vrásové pohoří.
Vrásové pohoří

Kerná pohoří
Kerná pohoří vznikla pohybem ker podél zlomů.
Kerné pohoří

Zvětrávání a činnost větru

Horniny na zemském povrchu podléhají změnám:
  1. působí na ně dešťová voda (proniká do horniny)
  2. působí změny teploty (teplem se roztahují, zimou se smršťují)
  3. působí kořeny rostlin (pronikají do trhlin)
  4. působením větru (přenáší drobné částečky a obrušuje)
Zvětraliny: jsou části hornin, které se rozpadly působením vody, větru, ledu,...