Zeměpis křížem krážem

Mapy

Mapy velkého měřítka
- zobrazují malé území nebo plochu (plány měst, obcí,...) skreslení téměř žádné

Mapy středního měřítka
- zobrazují větší území (okres, pohoří, mapy turistické, vojenské, topografické,...) skreslení se projevuje nepatrně

Mapy malého měřítka
- zobrazují rozsáhlé oblasti (světadíly, státy,...) skreslení velké