Zeměpis křížem krážem

Pražský hrad

Pražský hrad
Pražský hrad je již po jedenáct století centrem české státnosti, byl sídlem českých knížat a králů, dvakrát sídlem římsko-německých císařů (Karel IV., Rudolf II.), sídlem československých a českých prezidentů.
Založen byl nejstarším doloženým přemyslovským knížetem Bořivojem asi v 80. letech 9. stol.
Matyášova brána: Pískovcová raně barokní brána z roku 1614 pochází z doby vlády Matyáše II.
Španělský sál: Pozdě renesanční z roku 1602 - 06. Byl postaven podle plánů italského architekta G. M. Filippiho, činného na dvoře Rudolfa II.
Kaple sv. Kříže: Byla postavena v roce 1756 - 63, sochařská výzdoba je z roku 1854.
Obrazárna Pražského hradu: Vznikla v 60. letech 20. století, na místě, kde dříve byly konírny. Obrazy pocházejí ze zbytků tzv. Rudolfových sbírek, později byly doplňovány.
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha: Gotická, založena v roce 1344. Svatováclavská kaple, nejposvátnější místo chrámu, zdobí ji gotické a renesanční nástěné malby a opuková socha sv. Václava (P. Parléř).
Starý královský palác: Stojí na pozůstatcích románského Soběslavova paláce z 12. století (dnes suterén), nad ním leží gotické patro lucemburského paláce ze 14. století (Karlova síň, Václavova Sloupová síň). Na gotickém patře byl na konci 15. století postaven pozdně gotický palác Vladislava Jagelonského s renesančním Ludvíkovým křídlem. Nejpozoruhodnějším prostorem je gotický Vladislavský sál vystavěný v roce 1493 - 1502 Benediktem Riedem.Délka sálu je 62 m, šířka 16 m a výška 13 m.
Prašná věž Mihulka: Upravena při Riedově přestavbě sev. opevnění hradu ve 2. polovině 15. století. Je vysoká 20 m, sloužila jako sklad střelného prachu.
Bazilika sv. Jiří: Nejstarší zachovalá kostelní stavba byla založena kolem roku 920 knížetem Vratislavem I. Dnes je zde umístěna sbírka starého českého umění Národní galerie.
Zlatá ulička: Malé domky hradních střelců, vestavěné do arkád Riedova opevnění. Původně byly domky z obou stran a ulička byla místy ani ne metr široká. Podle pověsti zde alchymisté vyráběli pro Rudolfa II. zlato. V domku číslo 22 pracoval v letech 1916 - 17 Franz Kafka (pamětní tabulka). Prodej suvenýrů, pragensií, replik historických zbraní atd.
Daliborka: Pevnostní věž postavená roku 1496 B. Riedem. Pojmenována podle prvního vězně, Dalibora z Kozojed (zemřel 1498). Rytíř se v rozporu s právem zmocnil statku svého souseda Adama z Ploskovic, a proto byl roku 1497 zatčen a uvězněn.
Lobkovický palác: Postaven v 16. století. Sídlo historické expozice Národního muzea.
Letohrádek královny Anny: Renesanční stavba, pochází z let 1535 - 37. Před letohrádkem stojí Zpívající fontána ulitá v 16. století. Zvuk dopadajících kapek rozeznívá kov kašny. V letohrádku je příležitostná výstavní síň.
Zahrady Pražského hradu: Královská zahrada byla založena roku 1534 Ferdinandem I. Jižní zahrady - Rajská, Hartigovská a Na Valech, upraveny za 1. republiky J. Plečnikem pro prezidenta Masaryka. Zahrada Na Baště (J. Plečnik), zahrada Na terase Jízdárny, Horní Jelení příkop s Masarykovou vyhlídkou.
Jízdárna Pražského hradu: Barokní stavba z let 1694 - 95. Výstavní síň.