Zeměpis křížem krážem

Severní ledový oceán

Rozloha: 11,4 mil. km2

Severní ledový oceán je z větší části pokryt silnou vrstvou ledu - ARKTIDA