Zeměpis křížem krážem

Krajinné sféry

Krajinná sféra se skládá z 2 částí:
  1. příroda
  2. lidská společnost a výsladky její činnosti
Přírodní část krajinné sféry je tvořena zemskou kůrou a jejím povrchem, ovzduším, vodstvem, půdou, rostlinami a živočichy.
litosféra - povrch země
atmosféra - vzdušný obal Země
hydrosféra - vodstvo na Zemi
pedosféra - půda
biosféra - živé organismy