Zeměpis křížem krážem

Slunce

zdánlivý pohyb Slunce po obloze

Slunce je hvězda.
Slunce je žhavá plynná koule. Vyzařuje teplo a světelné záření.
Slunce je středem sluneční soustavy.

Sluneční soustavu tvoří:
planety, měsíce, Slunce, komety, meteority

Vesmír je rozdělen na velké soustavy, které nazýváme galaxie. Naše Země se nachází v galaxii Mléčné dráhy.

Odsluní - Země je od Slunce nejdále 152 mil. km - 4. července
Přísluní - Země je Slunci nejblíže 147 mil. km - 3. ledna

Naší nejbližší hvězdou je Slunce. Druhou nejbližší - tedy první mimo naši sluneční soustavu - je Proxima Centauri a nikoli Alfa Centauri, jak bývá mnohdy mylně uváděno.