Zeměpis křížem krážem

Povrchová tekoucí voda

Řeka
Nákres povrchové vody
Delta: (Značí se písmenem řecké abecedy) znak delta
Ústí řeky v deltě
průtok, udává kolik m3 proteče určitým místem za jednotku času