Zeměpis křížem krážem

Vznik pohoří

Vrásová pohoří
Dvě litosférické desky na sebe narážejí a původně vodorovné vrstvy se zprohýbají a vytvoří vrásové pohoří.
Vrásové pohoří

Kerná pohoří
Kerná pohoří vznikla pohybem ker podél zlomů.
Kerné pohoří