Zeměpis křížem krážem

Zemětřesení a sopečná činnost

Pohybem litosférických desek dochází k otřesům zemského povrchu - zemětřesení.
Za 1 rok dojde asi k milionu zemětřesení.
Z nich je asi 20, které pociťují lidé.
K nejsilnějším zemětřesením dochází na styku litosférických desek.
Intenzita zemětřesení se měří Richterovou stupnicí.
Zemětřesení je doprovázeno sopečnou činností.
Na povrch se dostává láva - magma, kameny, sopečný prach.
Utuhnutím lávy vzniknou vyvřelé horniny.
Sopka