Zeměpis křížem krážem

Zvětrávání a činnost větru

Horniny na zemském povrchu podléhají změnám:
  1. působí na ně dešťová voda (proniká do horniny)
  2. působí změny teploty (teplem se roztahují, zimou se smršťují)
  3. působí kořeny rostlin (pronikají do trhlin)
  4. působením větru (přenáší drobné částečky a obrušuje)
Zvětraliny: jsou části hornin, které se rozpadly působením vody, větru, ledu,...